วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

.
โอกาสนี้ คณะฯ ได้ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: