วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการ ศูนย์ไตเทียมโรตารี่ร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

สโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการ ศูนย์ไตเทียมโรตารี่ร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โดยมีนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด , นายอำเภอสุวรรณภูมิ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ,นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และสมาชิกโรตารี่ร้อยเอ็ดร่วมเป็นเกียรติ
นางศิริภา อารยะสัจพงษ์ นายกสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล กล่าวว่า ศูนย์ไตเทียมโรตารีร้อยเอ็ด เป็นโครงการร่วมกันระหว่างคู่มิตร 3 สโมสร คือ สโมสรโรตารีชูลิน ภาค 3490 ประเทศไต้หวัน สโมสรโรตารี่สีลม ภาค 3350 และสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด ภาค 3340 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน พร้อมทั้งสนับสนุนป้องกันรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยโรคไต เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตให้กับประชาชนในชนบทห่างไกล และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนของโรตารี

นางศิริภา อารยะสัจพงษ์ นายกสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า สโมสรโรตารีได้สำรวจความต้องการ จำเป็น ขาดแคลน ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อำเภอสุวรรณภูมิมีผู้ป่วยโรคไตเป็นจำนวนมากและมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาโรคไต เนื่องจากต้องมีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง อีกทั้งยังได้ตรวจสอบศักยภาพของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ พบว่า ทางโรงพยาบาลมีความสามารถดำเนินงานในเรื่องการรักษาและป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดหาเครื่องไตเทียมจำนวน 20 เครื่อง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โอกาสสุดท้ายประธานในพิธียังได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ พร้อมเปิดศูนย์ไตเทียมโรตารีร้อยเอ็ด และมอบเครื่องดื่มให้กำลังใจผู้ป่วยอีกด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

%d bloggers like this: