วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… กศน.โพนทองเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเรื่อง(Digital Literacy) และหลักสูตรการค้าออนไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ร้อยเอ็ด/…
กศน.โพนทองเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเรื่อง(Digital Literacy) และหลักสูตรการค้าออนไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 29 มิ.ย. 2564 ณ.กศน.ตำบลสระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดนายวินัย คำสิงห์ชัย กำนันตำบลสระนกแก้วเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Digittal Literacy และการค้าออนไลน์ ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนโดยทั่วไป
อำเภอโพนทองประกอบไปด้วย 14 ตำบลตำบลละ 25 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการช่วงวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 นางวิไลวรรณ ไชยโสภาผู้อำนวยการกศน.อำเภอโพนทอง มอบหมายให้(ครูกุ้ง)นางสาวสุประวีณ์ แสงจันดาและบุคลากร กศน.โพนทอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ หลักสูตร Digital literacy

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการเข้าถึงดิจิทัล และสามารถใช้งานดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการคัดกรองผู้เข้าอบรมด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: