วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.32 “เสริมสร้างความแกร่ง เพื่อให้กำลังพลแข็งแรง แฝงไปด้วยความสามัคคี ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีพร้อมใจ”

มทบ.32 “เสริมสร้างความแกร่ง เพื่อให้กำลังพลแข็งแรง แฝงไปด้วยความสามัคคี ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีพร้อมใจ”

ตามนโยบายของ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแกร่ง ให้กำลังพลของหน่วยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเป็นการตรียมความพร้อมรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ จ.ลำปางนั้น เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 เวลา 07.30 น. หน่วยได้จัดการฝึกเดินทางไกลให้กำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำงาน (work at office) โดยใช้เส้นทางภายในค่ายสุรศักดิ์มนตรี รวมระยะทาง 4 กม.

ทั้งนี้หน่วยกำหนดแผนในการฝึกการเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายกำลังพลนั้นจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามห้วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อเตรียมกำลังพลให้พร้อมรองรับภารกิจทั้งการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: