มณฑลทหารบกที่ 32/ “กิจกรรมจิตอาสา มาตาม รปจ.วันนี้ เพื่อสร้างสุขีให้ปวงชน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พวกเราทุกคนร่วมใจ”

มณฑลทหารบกที่ 32/ “กิจกรรมจิตอาสา มาตาม รปจ.วันนี้ เพื่อสร้างสุขีให้ปวงชน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พวกเราทุกคนร่วมใจ”

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในชุมชนรอบวัดป่ารวก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณ ก่อนแยกย้ายช่วยกันพัฒนา/ทำความสะอาดบริเวณวัดป่ารวก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนที่มาทำบุญได้ใช้ประโยชน์และมีทัศนียภาพเรียบร้อยตามลำดับ

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 จะประสานหน่วยงาน/ประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดห้วงเดือน กรกฎาคม 2564 ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: