วันศุกร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 32 โดย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดรถ Mobile X-ray พร้อมเจ้าหน้าที่ช่างและเจ้าหน้าที่รังสีของหน่วย ให้กับ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดลำปาง “ช่วยเหลือเคียงข้าง เพื่อชาวลำปางสู้โควิด ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

มณฑลทหารบกที่ 32 โดย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดรถ Mobile X-ray พร้อมเจ้าหน้าที่ช่างและเจ้าหน้าที่รังสีของหน่วย ให้กับ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดลำปาง “ช่วยเหลือเคียงข้าง เพื่อชาวลำปางสู้โควิด ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.15 น. มณฑลทหารบกที่ 32 โดย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดรถ Mobile X-ray พร้อมเจ้าหน้าที่ช่างและเจ้าหน้าที่รังสีของหน่วย ให้กับ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดลำปาง เพื่อ X-ray ปอดของผู้ป่วยโควิด จำนวน 59 คน ณ โรงเรียนสงเคราะห์จิตต์อารี ทั้งนี้สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดในคลัสเตอร์ โรงเรียนจิตต์อารี จนกระทั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ณ รร.ดังกล่าว ได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถ Mobile X-ray พร้อมเจ้าหน้าที่

ซึ่งการสนับสนุนนั้น พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กำชับและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลำปาง พร้อมให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือตามกำลังขีดความสามารถเพื่อให้ชาวลำปางปลอดภัยจากโควิดและยืนยันว่าทหารพร้อมเคียงข้างกับประชาชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: