วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“รองนายกวิภาวัลย์” ร่วมพิธีสถาปนาและแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ชุดใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564 – 2565

“รองนายกวิภาวัลย์” ร่วมพิธีสถาปนาและแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ชุดใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564 – 2565

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสถาปนาและแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ชุดใหม่สมัยที่ 23 ประจำปี 2564 – 2565 พร้อมร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย แผนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “SME ไปไกลกับ กลต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ” และ “นวัตกรรมนำธุรกิจ และพัฒนาเมือง” ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 – 2 โรงแรมวินทรี
รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: