(มีคลิป) มทบ.33  จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานทำการพัฒนา คลองร่องกระแจะ ชุมชนเชียงยืน (คลองสาขาของคลองแม่ข่า)ต.ศรีภูมิ อ.เมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานทำการพัฒนา คลองร่องกระแจะ ชุมชนเชียงยืน (คลองสาขาของคลองแม่ข่า)ต.ศรีภูมิ อ.เมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 เวลา 08.30 น. มทบ.33 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานทำการพัฒนา คลองร่องกระแจะ ชุมชนเชียงยืน (คลองสาขาของคลองแม่ข่า)ต.ศรีภูมิ อ.เมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา โดยทำการลอกคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยหน่วยงานร่วมพัฒนาประกอบด้วย มทบ.33 , พัน.สต.กส.ทบ., เทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนชุมชนเชียงยืน ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผบ.มทบ.33 ได้นำคณะ ผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายอำนวยการหลัก ของ มทบ.33 ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติงาน และได้พบปะหารือกับ นายอัสนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของคลองแม่ข่า โดยเฉพาะเรื่องชุมชนที่ยังมีการบุกรุกสร้างบ้านเรือนทับลำคลองของร่องกระแจะ ซึ่งเทศบาล มีแผนที่จะย้ายชุมชนดังกล่าวออกไปอยู่พื้นที่แห่งใหม่ ที่ได้จัดเตรียมรองรับไว้ พื้นที่ประมาณ 7 ไร่ โดยปัจจุบัน อยู่ในห้วงของการเจรจาทำข้อตกลง.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.พี่ใหญ่ กรษฏา

%d bloggers like this: