วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ผบ.มทบที่ 32 ขานรับนโยบาย “ผบ.ทบ.” จัดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ คัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กำลังพลและครอบครัว ”เร่งดำเนินการตรวจเชิงรุก บุกเข้าที่พักกำลังพล ยกระดับมาตรการพิทักษ์พล ด้วยใจห่วงใยทุกคนแท้จริง”

ผบ.มทบที่ 32 ขานรับนโยบาย “ผบ.ทบ.” จัดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ คัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กำลังพลและครอบครัว ”เร่งดำเนินการตรวจเชิงรุก บุกเข้าที่พักกำลังพล ยกระดับมาตรการพิทักษ์พล ด้วยใจห่วงใยทุกคนแท้จริง”

จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าวกอปรกับมีความห่วงใยความปลอดภัยของกำลังพลจึงได้มีนโยบายพิทักษ์พลที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกำลังพลและครอบครัวเร่งด่วน

ในการนี้ พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเมื่อ 13 กรกฎาคม25 64 เวลา 1500 ได้มอบหมายให้ พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลดำเนินการคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กำลังพลและครอบครัวถึงที่พักอาศัย (แฟลต) ซึ่งนับเป็นที่อยู่อาศัยของคนหมู่มากในค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 อย่างแท้จริง การดำเนินการในวันนี้เป็นการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโดยชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test จำนวน 65 คน ผลการตรวจทุกคนปลอดภัย/ไม่มีเชื้อโควิด-19 ซึ่งการดำเนินการนั้นใช้งบประมาณจากรายรับสถานพยาบาล รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทั้งนี้หน่วยจะได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกฯในพื้นที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของกำลังพลและครอบครัวของหน่วยตามลำดับต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: