วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าฯพังงา นำส่วนราชการถวายราชสักการะวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

ผู้ว่าฯพังงา นำส่วนราชการถวายราชสักการะวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

(วันนี้ 18 ก.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร พอ.สว. และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระผู้ทรงคุณธรรมน้อมนำหัวใจไทย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 จังหวัดนนทบุรี และทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมายุ 94 พรรษา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติอย่างล้นพ้น ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำเพ็ญพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ

ทั้งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การศาสนาและการสงเคราะห์ประชาชน มีพระราชานุเคราะห์แก่ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารพิการและชาวเขา เด็กยากจนและผู้ขัดสนในชุมชนแออัด ทรงจัดตั้งกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งมูลนิธิตำรวจตระเวนชายแดน ทรงชักชวนผู้อื่นโดยเสด็จพระราชกุศล สร้างโรงเรียนตามชายแดนและท้องถิ่นทุรกันดาร และทรงริเริ่มจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนกิจการของหน่วยงานแพทย์ พอ.สว.เพื่อบำบัดทุกข์ของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล พระองค์จึงเป็นที่เคารพรักของประชาชน จนได้รับการถวายพระนามว่าพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทไทย พสกนิกรชาวไทยต่างถวายพระนามว่า “สมเด็จย่า”

%d bloggers like this: