วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลิกดิน ให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยั่งยืน ” กองร้อยทหารพรานที่ 3506 คณะครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ถอนกล้าพันธุ์ ดำนาข้าว ….รับสายฝน

“ พลิกดิน ให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยั่งยืน ” กองร้อยทหารพรานที่ 3506 คณะครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ถอนกล้าพันธุ์ ดำนาข้าว ….รับสายฝน

เมื่อถึงช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนต่อต้นกรกฏาคม อันเป็นห้วงเวลาของสายฝนห่าแรกร่วงลงสู่ดิน กำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ คณะครู, เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง พร้อมผู้ปกครอง จำนวน 30 คน ร่วมดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงนาของเกษตรกร นายเผด็จ พนาลัยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

สำหรับบรรยากาศของการถอนกล้าพันธุ์ข้าวและการดำนาข้าว ในวันนี้ นั้น เป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพ เป็นการร่วมมือร่วมใจ เป็นภาพแห่งความอบอุ่นที่คณะครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครองได้ช่วยกัน ไถดิน ถอนกล้าพันธุ์ข้าว การผูกกล้าข้าว การตัดหางกล้า และการดำนาข้าว บนเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ บรรยากาศระหว่างการทำภารกิจตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยดีมากๆ ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดำนาอย่างสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ใครที่เพิ่งเคยดำนาเป็นครั้งแรกก็ได้ชาวบ้านคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เป็นกันเองสุดๆ ยังช่วยเติมพลังกายใจให้กับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เติมเชื้อไฟของคนพันธุ์ดี…ให้ลุกโหมขึ้นอีกครา.

สิ่งที่ พี่ๆ ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้รับจากภารกิจนี้ไม่ได้มีแค่ประสบการณ์ดีๆ เท่านั้น แต่ยังได้รับมิตรภาพจากชาวบ้านกลับมาด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ต้องขอขอบคุณคณะครู, เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง และผู้ปกครอง ทุกคน ที่ช่วยให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอชื่นชมน้ำใจและความเสียสละของทุกๆ คนจากใจนักรบดำ

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: