วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำชุด PAPR พระราชทานผ่าตัดทำคลอดแม่ติดเชื้อโควิด-19 ปลอดภัยทั้งแม่และลูก รายที่สองของจังหวัด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำชุด PAPR พระราชทานผ่าตัดทำคลอดแม่ติดเชื้อโควิด-19 ปลอดภัยทั้งแม่และลูก รายที่สองของจังหวัด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817072129-ข่าว

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่าตัดทำคลอดแม่ติดเชื้อโควิด-19 ปลอดภัยทั้งแม่และลูก รายที่สองของจังหวัด ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ผ่าตัดทำคลอดให้กับหญิงตั้งครรภ์แรก ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 อายุ 31 ปี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นเด็กเพศชาย น้ำหนักแรกเกิด 3,330 กรัม ผลการผ่าตัดปลอดภัยทั้งแม่และลูก
โดยทีมแพทย์ผู้ทำคลอด ประกอบด้วย, นพ.ไพฑูรย์ วงษาไฮ สูตินรีแพทย์ชำนาญการพิเศษ, นพ.อยุทธ์ ฉัตรเที่ยงธรรม สูตินรีแพทย์, พญ.นันทกา มหันต์สุคนธ์ วิสัญญีแพทย์, พญ.รจนา ปัตลา กุมารแพทย์ชำนาญการพิเศษ, พญ.สุภารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ กุมารแพทย์ชำนาญการพิเศษ, นายดำรงค์ศักดิ์ จันทะไพร พยาบาลวิชาชีพ นางสาวเพ็ญสุภางค์ หงส์ศร พยาบาลวิชาชีพ นางธัญญพัทธ์ พัฒนโชติวรนนท พยาบาลวิชาชีพ นางสุพัฒน์ ศรีธัญรัตน์ หัวหน้างานจ่ายกลาง นางวุฒิพรรณ แดนขนบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด นายพงค์ดนัย ปั้นทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด นส.รุจิรา ศรีแดงงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด นางลำใย วัชระโภชน์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ห้องผ่าตัด นายสมพร คชชะ พนักงานเปล ห้องผ่าตัด

ในการทำคลอดผ่าตัดครั้งนี้ ได้นำชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจแบบมีพัดลมช่วยดูดและส่งอากาศ ใน 1 ชุด
ประกอบด้วย ตัวพัดลมส่งอากาศ ท่อส่งอากาศ ฮูดคลุมศีรษะ และไส้กรอง โดยพัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรองอากาศ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นอากาศที่สะอาด แล้วจ่ายลมให้กับหน้ากากป้องกันเชื้อโรคความดันบวก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
คุณแม่อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ ตรวจพบเชื้อตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และผ่าตัดคลอด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นับว่าการผ่าตัดทำคลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประสบความสำเร็จมีความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการรายที่ 2 ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817072129-ข่าว

Cr.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก/โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: