วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด 20 เตียง รองรับผู้ป่วยเชื้อโควิด-19

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด 20 เตียง รองรับผู้ป่วยเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาดขนาด 20 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด นพ.นายอุทิศ พิทักษา สาธารณสุขอำเภอศิลาลาด นพ.ธนา คลองงาม ผอ.รพ.ศิลาลา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศิลาลาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด ซึ่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 อำเภอศิลาลาด มีผู้ป่วยเชื้อโควิด -19 จำนวน 20 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 ของอำเภอศิลาลาด

ในโอกาสนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบถุงชุดอาหารว่าง สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับผู้ป่วยใช้ในระยะ 14 วัน ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอศิลาลาด และรับมอบการสนับสนุนเงินและสิ่งของจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยเชื้อโควิด-19 ของอำเภอศิลาลาด

นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด กล่าวว่า อำเภอศิลาลาด มีผู้ป่วยเชื้อโควิด -19 จำนวน 20 คน ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 4 ราย เป็นชาย 3 รายและหญิง 1 ราย เป็นผู้ป่วยสีเขียวจำนวน 4 คน นอกจากนี้อำเภอศิลาลาด ทุกตำบลยังได้จัดตั้งศูนย์กักตัว 1 ตำบล 1 ศูนย์กักตัว เพื่อรอผลตรวจสำหรับกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง โดยเฉพาะที่ตำบลโจดม่วง ผู้นำชุมชนได้จัดตั้งศูนย์กักตัวประจำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านๆละ 1 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจัง ด้วย

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: