วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องรับรองพิเศษ สผ. 208 ชั้น 2 โซนกลาง อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) มีการประชุมหารือทวิภาคีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและนายลี่ จ้านซู (H.E. Mr. Li Zhanshu)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ สผ. 208 ชั้น 2 โซนกลาง อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) มีการประชุมหารือทวิภาคีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและนายลี่ จ้านซู (H.E. Mr. Li Zhanshu)

ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวาระครบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โอกาสนี้ พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน เข้าร่วมประชุมด้วย

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: