วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง จำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยเฉาก๊วยชากังราว จำนวน 500 ถุง น้ำดื่ม 200 แพ็ค และชุด PPE จำนวน 120 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง จำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยเฉาก๊วยชากังราว จำนวน 500 ถุง น้ำดื่ม 200 แพ็ค

และชุด PPE จำนวน 120 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: