วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ทหารพราน 33 จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564”

“ทหารพราน 33 จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3209 พร้อมด้วยกำลังพล ชป.ทหารพันธุ์ดี ฉก.ทพ.33, คณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร่วมกับ สถานีที่ดินน่าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 10,000 กล้า

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ม.1 บ.ห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: