วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองผบ.มทบ.32 “ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง”

รองผบ.มทบ.32 “ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. พันเอกโสภณ นันทสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ท.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นดังกล่าวให้แก่จังหวัดลำปาง เพื่อสมทบทุนจัดหารายได้เข้ามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง สรุปผลการประชุมที่สำคัญดังนี้

1. การจำหน่ายเหรียญองค์เดียว ราคา 209 บาท แต่หากบูชาจำนวน 50 เหรียญจะได้ในราคา 10,000 บาท (ลด 450 บาท) โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ได้ช่วยกันเร่งรีบประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลได้มีเหรียญพระพุทธชินราช ซึ่งถือเป็นของดีจังหวัดลำปาง

2. เมื่อมีการสั่งซื้อเหรียญ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่รับผิดชอบเก็บเหรียญได้แก่ สำนักงานจังหวัดลำปาง และส่วนที่เก็บรักษาเงิน ให้เปิดบัญชีใหม่ โดยมี 3 คนรับผิดชอบคือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ได้รับมอบหมาย, คลังจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด

3. มอบหมายให้ปกครอง ได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ทั้ง 7 ข้อ โดยเฉพาะข้อ 3 เป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์การนำทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ยกทัพผ่านพื้นที่จังหวัดลำปาง ทัศนศึกษารูปแบบการรบเพื่อให้ดึงดูดและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

4. ต้องการให้ผู้ที่มีรายชื่อในมูลนิธิฯ ควรมีทหาร ตำรวจ ปกครอง ที่มีภูมิลำเนาจังหวัดลำปางอเพื่อจะได้พัฒนาพื้นที่เพื่อชาวลำปางได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: