วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ติดตามมาตรการควบคุม ป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังพบคลัสเตอร์แคมป์เก็บตัวนักกีฬาฟุตบอล และ งานแต่งงาน รวมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเข้มตลาดสด ตลาดนัด

จ.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ติดตามมาตรการควบคุม ป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังพบคลัสเตอร์แคมป์เก็บตัวนักกีฬาฟุตบอล และ งานแต่งงาน รวมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเข้มตลาดสด ตลาดนัด

วันนี้ ( 21 ก.ค.64 ) ที่ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 17 / 2564 โดยวาระการประชุม ที่สำคัญ อาทิ สรุปสถานการณ์โควิด 19 ที่สัปดาห์นี้แย่ลงมีการพบสถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นล่าสุดพบการติดเชื้อในพื้นที่เป็นกลุ่ม เช่นแคมป์เก็บตัวนักกีฬาฟุตบอลในเขตอำเภอเมือง งานบวชพื้นที่อำเภอท่าใหม่ / แนวทางการฉีดวัคซีนสลับชนิด / สรุปผลการฉีดวัคซีนที่ผ่านมารวมกว่า 1 แสนโดส / การบริหารจัดการเตียงและระบบการรับผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนา / รายงานเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับคำสั่ง

และ ประกาศจังหวัดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม 7 ฉบับ ส่วนเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญในครั้งนี้ คือ แนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในตลาดสด ตลาดนัด พื้นที่เสี่ยงแออัด ร้านจำหน่ายอาหารบุฟเฟต์ ที่ต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นอาจต้องยอมใช้ยาแรงเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาด / มาตรการเข้มด่านตรวจระหว่างจังหวัดที่ต้องคัดกรองเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้ประโยชน์ หยุดยั้งการเคลื่อนย้ายบุคคลที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด หากมาจากพื้นที่เสี่ยง 13 จังหวัดต้องส่งข้อมูลไปถึงชุมชนเพื่อกักตัว 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาด / ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดูกาล ปี 2564 – 2565 การจัดตั้งสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการในพื้นที่เสี่ยงสูง เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: