วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กระบี่ // ทหารจิตอาสา ร.15 พัน 1 จัดชุดช่างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการ “ซ่อมบ้านทั่วไทย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” .

ไทเกอร์นิวส์ กระบี่
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : มโนธรรม ใจหาญ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 พ.อ.ธนพล นุ้ยสุข ผบ.ร.15 พัน 1 ได้จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย ร่วมกับ กอ.รมน.กระบี่ สำนักงานสัสดีจังหวัดกระบี่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับนายโสม ชูกุล อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 150 ม.6 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ตามโครงการ “ซ่อมบ้านทั่วไทย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” โดยได้ดำเนินการปรับปรุง

– ห้องน้ำแบบโถนั่งยองเปลี่ยนเป็นแบบชักโครก
– เปลี่ยนหลังคาสังกะสีที่รั่วและทรุดโทรม
– เปลี่ยนพื้นชานบ้านจากไม้เป็นแผ่นยิปซัม ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้ความสำคัญของผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเหล่านี้ในเรื่องที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นต่อไป .

%d bloggers like this: