วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. มอบข้าวสารอาหารแห้ง ด้าน สนง.พลังงานจังหวัด มอบเงินสดเติมตู้ปันสุขผ่านทาง “พ่อเมืองคนดี” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2564) เวลา 09:00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาสังคมการพัฒนาสังคมพัฒนาสังคม เพื่อสนับสนุนโครงการ “ตู้ปันสุข” ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง สนับสนุนโครงการ “ตู้ปันสุข” จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วย

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนโครงการตู้ปันสุข โดยสามารถนำน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง มาสมทบได้ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ .

%d bloggers like this: