อบจ.เชียงใหม่ ร่วมเวทีสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมเวทีสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเวทีสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ในประเด็น“วิสัยทัศน์และนโยบายของอบจ. เชียงใหม่ ตอบโจทย์ประชาชน โดยมีดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ประธานสภาพลเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีสภาพลเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย ประธานกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ , เลขานุการเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 8 จังหวัดภาคเหนือ ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเวทีดังกล่าว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง