วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมส่งผู้ป่วยโควิด 19 รักษาหายและผู้ครบกำหนดกักตัวจากคลัสเตอร์ปัตตานี จำนวน 32 คน สู่อ้อมกอด รักรออยู่ สู้อำเภอเกาะยาว

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมส่งผู้ป่วยโควิด 19 รักษาหายและผู้ครบกำหนดกักตัวจากคลัสเตอร์ปัตตานี จำนวน 32 คน สู่อ้อมกอด รักรออยู่ สู้อำเภอเกาะยาว

วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. ณ บริเวณท่าเรือ อบจ.พังงา นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายเสวก เกิดลาภ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และหัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.พังงา ร่วมส่งผู้ป่วย คลัสเตอร์ปัตตานี ที่รักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองพังงา จำนวน 20 คน และ ครบกำหนดการกักตัว จาก Local Qualantine โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท จำนวน 12 คน กลับไปภูมิลำเนา อำเภอเกาะยาว เพื่อใช้ชีวิตปกติต่อไป ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด 19 และผู้ครบกำหนดกักตัว ทั้ง 32 คน เป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงรียนจงรักสัตย์วิทยาจังหวัดปัตตานี และกลับมารักษาที่บ้านตามโครงการรับลูกหลานชาวพังงา

กลับมารักษาตัว ณ พังงา บ้านเรา เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 โดยผู้ที่มีผลยืนยันติดเชื้อ เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองพังงา และผู้ที่มีผลเป็นลบ แต่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้รับการกักตัว ณ Local Qualantine โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท โดยมีนายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน นางเสาวดี สังช์ทอง สาธารณสุขอำเภอเกาะยาว และนายวรรชัย วารี ผอ.รพ.สต.โล๊ะโป๊ะ เจ้าหน้าที่่สาธารณสุขจากอำเภอเกาะยาว ร่วมต้อนรับและนำลงเรือ เพื่อนำเด็กทั้งหมดสู่ครอบครัวของตัวเอง ต่อไป

%d bloggers like this: