วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ ผู้ยากไร้ By ทหารปืนใหญ่ที่ 4 ” ปรบมือรัวๆ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จับมือ พัฒนาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ อบต.ห้วยร่วม อบต.สำโรงชัย จิตอาสา ‘ช่วยซ่อมแซม ….ส่งมอบบ้านความสุขที่สัมผัสได้ ให้ผู้พิการผู้ยากไร้ น้ำพระทัย…..จาก องค์ราชา ‘ ให้ ‘ ประชาชน HOME IS EMPOWERING YOU

” บ้าน ” : “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ ผู้ยากไร้ By ทหารปืนใหญ่ที่ 4 ” ปรบมือรัวๆ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จับมือ พัฒนาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ อบต.ห้วยร่วม อบต.สำโรงชัย จิตอาสา ‘ช่วยซ่อมแซม ….ส่งมอบบ้านความสุขที่สัมผัสได้ ให้ผู้พิการผู้ยากไร้ น้ำพระทัย…..จาก องค์ราชา ‘ ให้ ‘ ประชาชน HOME IS EMPOWERING YOU

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกำลังพลทหารชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายดอน ภูเขียว บ้านเลขที่ 66 หมู่ 4 บ้านห้วยร่วมใหญ่ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาชีพรับจ้างทั่วไป ที่ผ่านมาอาศัยอยู่กับภรรยา และมีรายได้น้อย ที่อยู่อาศัยสร้างด้วยสังกะสี สภาพชำรุดทรุดโทรมหลังคาและผนังเก่าผุพัง เมื่อฝนตกก็สาดเข้าบ้านมาโดยตลอด หน่วยทหารและภาคีเครือข่ายจึงได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ เพื่อให้สภาพที่อยู่อาศัยมีปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึงช่วยสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเป็นของตนเอง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้พิการทุพพลภาพได้แล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อย

โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการส่งมอบบ้านที่ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานทำการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ของ นายดอน ภูเขียว บ้านเลขที่ 66 หมู่ 4 บ้านห้วยร่วมใหญ่ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาชีพรับจ้างทั่วไป พร้อมมอบถุงยังชีพเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกำลังพลจิตอาสา ชุดช่างของหน่วย ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครกิจการพลเรือน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ คือ บ้านของ นายประจวบ อยู่รอง อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 18 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก จ่าอากาศตรี ธนกร พัฒนาสันติสุข ซึ่งเป็นอาสาสมัครกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ได้แจ้งข่าวและประสานงานกับหน่วย รวมถึง ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตำบลสำโรงชัย มาร่วมดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ดังกล่าว

การดำเนินการสร้างบ้านปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยของผู้ยากไร้และผู้พิการ ภายใต้กิจกรรม “ มีแล้วแบ่งปัน ” แชร์ความสุข…..เคียงข้างประชาชน ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นี้ ได้ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในพื้นที่อำเภอไพศาลี และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในเดือนมหามงคล ในโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้มีส่วนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของหน่วย ในให้กำลังพลได้ทำกิจกรรมโครงการ ภารกิจหน้าที่ เพื่อ “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่หน่วยยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด

ด้าน คุณตา ประจวบ อยู่รอง ราษฎรในอำเภอไพศาลี กล่าวว่า รู้สึกดีใจและตื้นตันใจมาก ด้วยพระบารมีของในหลวง ทำให้ทหาร อบต. ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และจิตอาสา ต่างเข้ามาช่วยเหลือ ตนดีใจที่ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรของในหลวง อยากขอบคุณในหลวง ขอบคุณทหารและจิตอาสาทุกคน ที่เข้ามาช่วยซ่อมบ้านให้ จากนี้ไปตน จะได้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน

ซึ่ง พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เปิดเผยว่า “ จากการลงพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอไพศาลี และอำเภอหนองบัว ของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าบ้านทั้ง 2 หลังดังกล่าว มีสภาพทรุดโทรม อีกทั้งความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการทุพพลภาพมีความยากลำบาก ทางหน่วย จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำชุมชน เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ใหม่ ทั้งตัวบ้านและห้องน้ำ เพื่อเป็นบ้านที่ Self-sufficient หรือตอบโจทย์กิจกรรมและพฤติกรรมรอบด้าน 360 องศาในชีวิตคนหนึ่งคน ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมความสะดวกในการใช้งาน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ”

โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ผู้พิการ และผู้ยากไร้ นี้ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ที่เราทำด้วยการอยากแบ่งปัน และเข้าใจ ใน …..” บ้าน ”

“สิ่งที่เราปรับปรุงซ่อมสร้างร่วมไปกับตัวบ้าน คือพื้นที่ของจิตใจที่จะเติมพลังชีวิต ให้ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบและเป้าหมายอย่างที่เขาต้องการ ด้วยกำลังใจจาก ทหารของประชาชน ที่ขอเป็นพลังมอบให้กันและกันสำหรับประชาชน….. เมื่อชีวิตต้องเจอกับความไม่คาดหวัง “บ้าน” และ “ คนในบ้าน ” คือ ปลายทางที่จะเติมเต็ม พลังใจให้กับคนไทยทุกคน ”

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
27 กรกฎาคม 2564

Content by กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
Illustration by กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

%d bloggers like this: