วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ประจำพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยในเขตพื้นที่ กทม . และปริมณฑล สามารถใช้บริการได้ โดยโทรติดต่อ 024755238 (โดย ขส.ทร.) ตลอด 24 ชม. ครับ

%d bloggers like this: