วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดตามความคืบหน้าหลังมีคำสั่งเปิดสถานที่ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าผลผลิตตามจุดต่างๆ

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดตามความคืบหน้าหลังมีคำสั่งเปิดสถานที่ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าผลผลิตตามจุดต่างๆตามที่แจ้งให้ทราบโดย อบจ.ราชบุรีได้เตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลาดที่ 5 เมื่อเวลา05.00 น .
นายรณภพ เหลือไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจพื้นที่ ทั้ง 5จุด สำหรับรองรับพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่ จ.ราชบุรี ภายหลังที่ คกก.โรคติดต่อ จ.ราชบุรี มีมติให้ปิดตลาดไปแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ในส่วนของการแจ้งสถานที่ จังหวัดได้แจ้งประกาศไปแล้ว ตามเบอร์โทรหากประชาชนสงสัยให้ติดต่อได้ตลอดในส่วนของการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ได้มีมาตราการเร่งด่วนเพื่อรองรับผู้ป่วยเขารักการรักษาตามสถานพยาบาลพร้อมโรงพยาบาลสนามที่ใกล้บ้านของผู้ป่วย โดยขอให้ประชาชนประสานกับหน่วยงานราชการหรือแจ้งผ่านไปยังฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมในการป้องกันแก้ไขการติดเชื้อโควิด19 ของจังหวัดราชบุรี ให้ลดลงให้ได้.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: