วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

จ.ราชบุรี/เตรียมความพร้อมผู้ระกอบการเกษตรผลกระทบณ.สถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดฯ จุดที่ 3 ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา

จ.ราชบุรี/เตรียมความพร้อมผู้ระกอบการเกษตรผลกระทบณ.สถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดฯ จุดที่ 3 ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา

เวลา 08.40 น. คุณสิทธิโชค แสงศรีมล ผู้จัดการค้าส่งตลาดศรีเมือง ได้ส่งทีมงานมาตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดฯ จุดที่ 3

ณ ตลาดริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมสร้างความเข้าใจพี้อมให้ข้อมูลการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าฯ แก่ผู้แทนตลาดศรีเมือง

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: