วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(สระแก้ว) – มอบบ้านโครงการกาชาดฯ ก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จ.สระแก้ว

(สระแก้ว) – มอบบ้านโครงการกาชาดฯ ก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จ.สระแก้ว
สระแก้ว – เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว ร่วมมอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ให้แก่ ครอบครัวของ นายปกรณ์ สอนวิชา ซึ่งมีฐานะยากจน บ้านที่อยู่อาศัย มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการก่อสร้างบ้าน

ทั้งนี้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนงบประมาณ หลังละ 100,000 บาทและได้รับความร่วมมือในการสร้างบ้านจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ และผู้ที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ช่วยกันสนับสนุนทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ตรอบครัวดังกล่าว สำหรับโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วจัดทำขึ้นเพื่อก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้และผู้มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยผู้ยากไร้ ต้องเป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีการประชาคมอนุมัติให้สามารถสร้างได้.

..นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

%d bloggers like this: