วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

ร้อยเอ็ด–โรงเรียนไพโรจน์ราชวิชชาลัย โดย ดร.วิไล จุฑางกูร บริจาคเครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 180,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด–โรงเรียนไพโรจน์ราชวิชชาลัย โดย ดร.วิไล จุฑางกูร บริจาคเครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 180,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

———-
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสุภิดา สุวรรณพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายอุบล รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ แบบ High Flow จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 180,000 บาท จากโรงเรียนไพโรจน์ราชวิชชาลัย โดย ดร.วิไล จุฑางกูร มอบให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เนื่องด้วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรองรับการรักษาแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด” เลขบัญชี 020255070177 สอบถามข้อมูล โทร.043-518200 ตลอด 24 ชั่วโมง .

— ให้เครดิต**
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ/อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 27 กรกฎาคม 2564
——ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อและประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด,082-930-2374

%d bloggers like this: