วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิทักษ์พล เตรียมความพร้อม ก่อนช่วยพี่น้องประชาชน

พิทักษ์พล เตรียมความพร้อม ก่อนช่วยพี่น้องประชาชน

มทบ.35 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) ในเรื่องการปฏิบัติของพลขับในการรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid – 19 ได้เเก่ การสวมใส่ชุด PPE , การทำความสะอาดภายในรถหลังการใช้งาน และการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ให้กับกำลังพลของ สขส.มทบ.35 ณ สง.สขส.มทบ.35 โดยชุดครูฝึกจาก รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพลขับ ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (มทบ.35) ที่จะเปิดทำการในวันที่ 30 ก.ค. 64.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: