การดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นไปตามหลักการของกรุงเทพมหานคร ที่มีการเตรียมการและประสานการดำเนินการเรื่องการปรับสถานที่และการเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ ให้สามารถจัดเป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 150 เตียง ให้เร็วที่สุด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เยาวชน SEED Thailand ภายใต้การสนับสนุนของกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และกลุ่มบริษัท RBS ได้รับการประสานจากกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการสร้างโรงพยาบาลสนามโดยใช้โกดังสินค้า ของบริษัท RBS

โดยการสนับสนุนของนายนพพล ชูกลิ่น ทั้งนี้ การดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นไปตามหลักการของกรุงเทพมหานคร ที่มีการเตรียมการและประสานการดำเนินการเรื่องการปรับสถานที่และการเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ ให้สามารถจัดเป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 150 เตียง ให้เร็วที่สุด โดยเยาวชน Seed Thailand ได้แสดงศักยภาพและการเป็นเยาวชนรักบ้านเกิดเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: