วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตลาดศรีเมืองราชบุรี พร้อมผู้ประกอบการและเกษตกร จ.ราชบุรี รวมพลังกับ จังหวัดราชบุรี สร้างความสามัคคีทำความสะอาดตลาดลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

ตลาดศรีเมืองราชบุรี พร้อมผู้ประกอบการและเกษตกร จ.ราชบุรี รวมพลังกับ จังหวัดราชบุรี สร้างความสามัคคีทำความสะอาดตลาดลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา28 ก.ค. 64

ที่ตลาดศรีเมืองราชบุรี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทราชบุรีแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ( ตลาดศรีเมือง ) พร้อมด้วย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตกร ร่วมกันทำพิธีเปิด Big CIeaning ทำความสะอาดตลาด ศรีเมืองการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตลาดศรีเมืองมีความห่วงใยพี่น้องเกษตกรและพี่น้องประชาชน จ.ราชบุรี จึงพร้อมใจกันทำความสะอาดตลาดเพื่องถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.64 และเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและสร้างความมั่นใจในความสะอาดตลาดศรีเมืองอีกทั้งยังเป็นการป้องกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19 ให้หมดไปจากจังหวัดราชบุรี

โอกาสเดียวกัน นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและสร้างความสามัคคีพร้อมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ จังหวัดจะมีมาตราการในการป้องกันตลาดทุกแห่ง ตลอดจนพื้นที่เสี่ยง ทุกแห่ในพื้นที่ ของจ.ราชบุรี สำหรับกิจกรรมในวันนี้ยังแสดงออกถึงความรักความสามัคคีพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งด้วยต่อจากนั้นมวลชนได้แยกย้ายกันทำความสะอาดตลาดตามจุดต่างๆภายในอาคารทั้ง 16 แห่งภายตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี รายงาน

%d bloggers like this: