วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // “ผู้นำทำให้ดู” ผู้ใหญ่บ้านคนดัง อ.ไชยา ขอกักตัวเองหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ ชาวบ้านชื่นชมเป็นตัวอย่างที่ดี .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : บุญพิพัฒน์ มากมี

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ชาวบ้าน ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ปลื้มใจที่เห็นผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบสังคมด้วยการขอกักตัวเอง หลังเป็นผู้เสี่ยงสูงเนื่องจากสัมผัสผู้ติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวคือนายถนอม สังข์ทอง หรือ ผู้ใหญ่แป๊ป ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ป่าเว ได้กักตัวแยกจากครอบครัวเข้าไปพักในสวนปาล์ม เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนในหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ป่าเว มีผู้เสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันของ ต.ตลาดไชยา จำนวนหลายราย

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอไชยา รายงานว่า
ข้อมูลวันที่ 9 สิงหาคม 2564 (ระลอกใหม่ เมษายน 2564) ได้ส่งตรวจเชื้อสะสม 1,711 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 1510 ราย รอผลการตรวจ 110 ราย
กลับบ้านแล้ว 43 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลไซยา 31 ราย รักษาตัวที่ รพ.สนาม/รพ.อื่น 16 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ล่าสุดพบชาวบ้านในตำบลป่าเว ในพื้นที่ ม.1 จำนวน 11 ราย กลุ่มเสี่ยงสูงมีประวัติบางรายเคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงขอกักตัวเอง
ทั้งหมด 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และทันทีที่ผู้นำชุมชนรับทราบประสานทางอำเภอนำถุงยังชีพไปให้และเจ้าหน้าที่ อสม.ไปตรวจวัดไข้ถามอาการทุกวัน

ชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่าการกักตัวทางชาวบ้านให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เพื่อปฎิบัติตามมาตรการของอำเภอไชยา ตนเองเห็นแบบอย่างที่ดีมากๆจากผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฎิบัติหน้าที่เข้มแข็ง จนกลายเป็นผู้เสี่ยงสูงอีกราย แล้วกักตัวเองอีกด้วย .

%d bloggers like this: