วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 145 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ แม่ฮ่องสอน 4 (แม่ลาน้อย) เข้าตรวจสอบการบุกรุกลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านสันติสุข หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติตรวจยึดไม้สักแปรรูป จำนวน 51 แผ่นเหลี่ยม คิดเป็นปริมาตร 1.15 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและแจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 08.30 น. เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3505 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรท่าสองยาง, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 และเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เข้าตรวจสอบการบุกรุกลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง บ้านตีนดอย ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผลการปฏิบัติการพบว่า มีการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อตัดและแปรรูปไม้สักจำนวนหลายต้น ในที่เกิดเหตุพบไม้สักแปรรูป จำนวน 86 แผ่น (ปริมาตร 1.32 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมอุปกรณ์ในการทำไม้เป็น เครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง, สายพาน จำนวน 1 เส้น, เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์และโซ่ จำนวน 1 เครื่อง และเลื่อยมือ จำนวน 1 ปื้น แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและแจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: