วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 145 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ
ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาจนถึงปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ได้เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงคนไทยที่ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน และลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยมีผลการจับกุม, ผลการดำเนินคดี และการเร่งรัดการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดย ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3, กองกำลังนเรศวร และ กองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ภายหลังจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า มีกลุ่มขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เข้ามาพักคอยอยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเตรียมตัวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3505 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จึงจัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด และ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 เข้าทำการตรวจสอบบริเวณท้ายไร่ข้าวโพดแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านบือระพอ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลการดำเนินการพบบุคคลต่างด้าว ชาวเมียนมา จำนวน 8 คน (ผู้ชาย 2 คน กับ ผู้หญิง 6 คน) ทุกคนไม่มีเอกสารหลักฐานการเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย และยังพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 1 คัน ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนต่างด้าวดังกล่าว และจากการสืบสวนขยายผลสามารถจับกุมผู้นำพากลุ่มคนต่างด้าวซึ่งเป็นชายชาวไทย จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้นำพาและบุคคลต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ต่อมาจากการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับกลุ่มบุคคลต่างด้าวดังกล่าว พบว่า มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 3 คน (ผู้หญิง 2 คน และเด็กหญิง 1 คน)

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวโดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: