วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // งานใหญ่..! อบจ.สุราษฎร์ฯ สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสนามกีฬา “สุราษฎร์ธานี สเตเดียม” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร.ต.อุทัยวุธ คาน ที่ปรึกษานายกฯ เจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ฯ และคณะผู้บริหารของ อบจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสราวุธ คาน สจ.เขต 1 อ.ไชยา และทีมงานออกแบบสนามกีฬา ผู้นำท้องถิ่น อบต.ตะกรบ ทำการสำรวจบริเวณการจัดทำสนาม สุราษฎร์ธานี สเตเดียม ซึ่งเป็นสนามกีฬาขนาดมาตรฐานระดับสากลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโครงการจะตั้งอยู่ ต.ตะกรบ อ.ไชยา ซึ่งทาง อบจ.สุราษฎร์ฯ จะดำเนินการเสนอเข้าแผนพัฒนาปี 2565-2566

สำหรับโครงสร้างออกแบบมีการนำเทคโนโลยี และความทันสมัยมาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพอากาศของเมืองไทย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนาม เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนพักผ่อน และออกกำลังกาย มีห้องพักนักกีฬา ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ห้องประชุม ร้านขายของที่ระลึก ห้องแฟนบอล สนามแข่งรถ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการกีฬาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากกีฬาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน รวมทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันกีฬาก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่รัฐบาลและผู้ประกอบการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล .

ภาพ/ข่าว : ปุญญิศา สุวรรณ

%d bloggers like this: