วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 146 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้า ผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน มีรายละเอียดการดำเนินการปราบปรามที่สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 12.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารม้าที่ 2 กองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติเขาคอกแพะ บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ได้พบผู้ชาย 2 คน กำลังเดินสะพายเป้บรรจุสิ่งของบางอย่างอยู่ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุด เพื่อทำการตรวจค้น แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร จึงพากันทิ้งเป้แล้วรีบวิ่งหลบหนีไป จากการตรวจที่เกิดเหตุ พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้ จำนวน 2 กระสอบ ภายในบรรจุบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ ATLANTA และยี่ห้อ KABUNG จำนวนทั้งสิ้น 205 คอตตอน เป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย โดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดบุหรี่นำส่งศุลกากรเชียงดาว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาถึงบริเวณบ้านวังลาว ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นั้น ได้พบผู้หญิง 1 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 110 ไอ สีขาว-แดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุด เพื่อทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบกระสอบปุ๋ย จำนวน 1 กระสอบ ภายในบรรจุบุหรี่ต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 20 คอตตอน จากการสอบถามให้การว่า เป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย โดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดบุหรี่พร้อมนำส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: