วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีถวายช้างเชือกที่ 2 มอบเป็นมรดกแผ่นดิน

พิธีถวายช้างเชือกที่ 2 มอบเป็นมรดกแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตช้างน้อมถวายให้กับ พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) ซึ่งอาพาธอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการรักษาธาตุขันธ์ของหลวงปู่บัวเกตุ ให้มีอายุวัฒนมงคล และมีธาตุขันธ์แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาแก่คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน(พระครูอ๊อดวัดเจดีย์หลวง)ดำเนินการให้ประชาสัมพันธ์เชิญคณะญาติธรรมทั่วประเทศร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลายแสนเมือง (อดีตช้างลากไม้)กับเจ้าของช้างที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่ลำบากในใช้ชีวิตลากไม้มานาน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้างไทย มอบให้เป็นมรดกของแผ่นดิน ในการดูแลของ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: