วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 นำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 17 หรือ MI-17 ของกองทัพบก ปรับให้มีความพร้อมอย่างเหมาะสมกับการส่งผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 กลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ารับการรักษา

กองทัพภาคที่ 3 นำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 17 หรือ MI-17 ของกองทัพบก ปรับให้มีความพร้อมอย่างเหมาะสมกับการส่งผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 กลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ารับการรักษา

กองทัพภาคที่ 3 ได้ขออนุมัติใช้ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 17 หรือ MI-17 พาผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ารับการรักษา รัศมีการบินในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้ออกปฏิบัติการรับ – ส่งผู้ป่วยCOVID-19 ที่ไม่มีอาการ (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ป่วย จำนวน 14 ราย ไปรักษาตัวที่ จังหวัดพิจิตร 9 รายจังหวัดพิษณุโลก 4 ราย และ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ราย

ทั้งนี้ “โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน กองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน” มีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระให้ระบบสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยนำผู้ป่วยส่งภูมิลำเนา ลดการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนเข้าสู่กระบวนการรักษาของทางจังหวัด เพื่อลดการ คับคั่งของผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร ถือเป็นการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภารกิจด้านการทหารและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์COVID-19

สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีความประสงค์จะกลับไปรักษายังภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือ สามารถติดต่อไปยัง ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด – 19 กองทัพภาคที่ 3 โทร. 098-345-8273 ได้ตลอด 24 ชม. “เพราะทหารมีไว้ช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส”.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: