วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // กิ่งกาชาดเกาะสมุย มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้ นางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย พร้อมคณะกรรมการ,สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่เยื่ยมผู้ยากไร้พร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ผัก ผลไม้ เครื่องครัว หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ จำนวน 3 ราย ณ หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Thursday, August 26, 2021 Mr. Teeraphong Chuai Chue Koh Samui Sheriff / Chief of the Red Cross King of Koh Samui District Assigned to Mrs. Thanomsri Rattanarak, Chairman of the Advisor to the Prime Minister of the Red Cross Branch, Koh Samui District, Ms. Wassana Boromthanarat, Deputy Prime Minister of the Red Cross King of Koh Samui District, with the committee, member of the Red Cross King, Koh Samui District Go to the area to visit the poor and hand over the survival bag Rice, dry food, vegetables, fruits, kitchen utensils, masks, alcohol gel, etc., 3 cases at Village No. 1, Taling Ngam Sub-district, Koh Samui District. Surat Thani Province .

%d bloggers like this: