วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // งานช้าง..! ผู้ว่าฯวิชวุทย์ สร้างโป่งเทียมให้ “พี่ใหญ่” อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นลดปัญหาขัดแย้งชาวบ้าน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี พร้อมนายบรรณารักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) และนายเอกชัย ชูนาค ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.กาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคีรีรอบ ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อตรวจดูเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จัดทำ “โป่งเทียม” (ดินเค็ม) เพื่อเป็นแหล่งอาหารช้างป่าทดแทนโป่งธรรมชาติที่มีน้อยลง พร้อมจัดทำ โครงการเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า เพื่อติดตามป้องกัน และผลักดันช้างป่าไม่ให้ลงมาในพื้นที่ทำเกษตรของชาวบ้าน เนื่องจากใน เขตพื้นที่อุทยานใต้ร่มเย็น ซึ่งครอบคลุม 3 อำเภอคือ อ.กาญจนดิษฐ์ อ.บ้านนาสาร และ อ.เวียงสระ มีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก พอหน้าแล้งช้างป่าจะลงมาหากินในพื้นที่ด้านล่าง

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า จากความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงได้อนุมัติงบ 200,000 บาทให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 จัดทำ “โป่งเทียม” และโครงการเครือข่ายอาสาสมัคร จัดชุดเฝ้าระวังช้างป่า โดยกำหนดเส้นทางเดินช้างเป็นผลสำเร็จเพื่อป้องกันช้างป่าเดินลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตร และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า รวมถึงสร้าง จิตสำนึกให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

ด้านนายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กล่าวว่า โป่งเทียมมีขนาด 4.5 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย เปลือกหอยบดเผา 180 กิโลกรัม เกลือ 60 กิโล แคลเซียมไดแคลเซียม ฟอสเฟต 60 กิโลกรัม เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารสำคัญของช้าง พร้อมได้ ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ไว้ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรมช้างป่าและสัตว์ต่างๆที่ลงมาหากินใช้ประมวลผลของ โครงการต่อไป .

%d bloggers like this: