วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ใต้ไผ่กอเดิม “สุขใจผู้ให้ ปลื้มใจผู้รับ” ผู้ว่าฯวิชวุทย์ พร้อมนายกเหล่ากาชาดฯ เปิดจวนมอบถุงยังชีพปันสุขให้กลุ่มเปราะบาง ชาวบ้านขอบคุณช่วยเหลือยามยาก .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันนี้ 19ก.ย.64 เวลา 08.00 น ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายกัมปนท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร นายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ. ปปส.ภาค นางสุนิสา รามแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และอาสาสมัคร ร่วมกันแจกจ่ายสิ่งของประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวกล่อง น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ไข่ไก่ ผลไม้ และอาหารสำหรับเด็กให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง และ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อรับสิ่งของ

นางสมคิด แซ่ด่าน หนึ่งในผู้ที่เข้ารับมอบสิ่งของในครั้งนี้กล่าวว่าตนเอง และครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นการดีมากๆ ที่ผู้ว่าฯและกาชาดจังหวัดฯที่ได้จัดทำโครงการตู้ปั้นสุข และบริจาคสิ่งของให้กับประชาชนทุกสัปดาห์ ที่ผ่านมาตนเองและครอบครัวมีความยากลำบากมากจากสถานการณ์ โควิด-19 การรับมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตนเองจะได้นำสิ่งของที่ได้ไปไว้รับประทานกันในครอบครัวและขอขอบคุณผู้ว่าฯที่ไม่ทิ้งประชาชน

อีกรายนายสมศักดิ์ อุณชาติ กล่าวว่า ทุกวันอาทิตย์ ตนจะเดินทางมาที่จวนราชการผู้ว่าฯ เพื่อเข้าคิวรอรับสิ่งของ โดยคุณตนและครอบครัวก็มีความยากลำบากเพราะไม่สามารถประกอบอาชีพได้ สำหรับของที่ได้รับในครั้งนี้ รู้สึกดีใจ สามารถใช้รับประทานได้หนึ่งสัปดาห์ทำให้ประทังชีวิตในยามยากลำบากได้อย่างมีความสุข และขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะที่ห่วงใยดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอดมา

ด้านนายวิชวุทย์ จินโต กล่าวว่า สำหรับการจัดทำ “ตู้ปันสุข” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา หลังเกิดสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเปาะบาง และ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ก็จะเดินทางมาเปิดตู้ปันสุข รับสิ่งของไปรับประทานทุกวัน ซึ่งการจัดทำตู้ปันสุข ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่

ซึ่งได้ร่วมกันนำสิ่งของมาร่วมสมทบเพื่อแจกจ่ายตลอดมา และบางส่วนก็นำอาหารกล่องปรุงสุกมาใส่ที่ตู้ปันสุขให้ประชาชนที่เดือดร้อนมารับไปใช้ในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่สถานการณ์ โควิด-19 ระบาดขึ้นในละลอกใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง จึงได้ปรับแนวทางด้วยการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนทุกวันอาทิตย์ ซึ่งการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และที่สำคัญช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง .

%d bloggers like this: