วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากบริษัท เฮิร์บ เบสิคส์ จำกัด

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
จากบริษัท เฮิร์บ เบสิคส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.สวนสัตว์เชียงใหม่รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา จำนวน 6,500 ชิ้น จากบริษัท เฮิร์บ เบสิคส์ จำกัด โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบจากนายณัฐวุฒิ ใจจิต ผู้แทนบริษัท เฮิร์บ เบสิคส์ จำกัด ทั้งนี้เพื่อมอบให้สวนสัตว์เชียงใหม่นำไปใช้ในการบริการนักท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ สวนสัตว์เชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) อีกด้วย บริษัทฯ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์แบบพกพาให้สวนสัตว์เชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 หลังจากที่ได้มอบให้มาแล้วจำนวน 8,200 ชิ้น รวมครั้งนี้อีก 6,500 ชิ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 14,700 ชิ้น ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ จะได้นำเจลแอลกอฮอล์ แจกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ในนามของสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงขอขอบคุณ คุณดร. เกษรสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮิร์บ เบสิคส์ จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยดีมาตลอด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: