วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // สหพันธ์สตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเกาะสมุย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย และนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย พร้อมด้วยนายอภิเดช พรหมคุ้ม สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย และนายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย

ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ารวม 117,000 บาท จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สธวท-สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน และครอบครัววัทธเวคิน

โดยมีคุณไพลิน ล่องดุริยางค์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววาสนา บรมธนรัตน์ กรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิก ได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยCovid -19 ในโรงพยาบาลเกาะสมุย .

%d bloggers like this: