สุราษฎร์ธานี // นายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์ฯ นำทีมมอบ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดฯ” เพื่อผู้ยากไร้ ต.วัดประดู่ “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกฯ เดินทางลงพื้นที่ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ
“บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง หลังละ 200,000 บาท ซึ่งบ้านใหม่ ในโครงการประจำปีงบประมาณนี้มีทั้งหมด จำนวน 21 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาท โดยในวันนี้ ได้มอบบ้านให้นางพรศรี หนูอินทร์ บ้านเลขที่ 33/7 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอเมืองฯ พร้อมนายนิมิตร วงศ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายกเทศมนตรีต.วัดประดู่ ผู้แทน ส.ส.ภาณุ ศรีบุศยกาญจน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 และ อสม. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น .

%d bloggers like this: