ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5, พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.สส.ภ.5 และ พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
โดยมี พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน, รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน, หน.สภ.ในสังกัด, คณะชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.แม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ จึงได้มอบนโยบายให้เทิดทูนพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล ตร. และ ภ.5 โดยเคร่งครัด พร้อมนี้ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สืบไปในส่วนของประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านตำรวจในสังกัด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน, มอบของที่ระลึกให้กับแม่บ้านตำรวจที่ครบวาระการปฎิบัติหน้าที่ตามการเกษียณอายุราชการของคู่สมรส และมอบของที่ระลึกขอบคุณแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ที่ช่วยกิจกรรมของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: