มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ภายในใต้โครงการ “ฮักกั๋น ปั๋นกั๋นกิ๋น” ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) ให้รพ.มหาราชเชียงใหม่ จำนวน 10 เครื่อง และรพ.สงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จำนวน 5 เครื่อง

มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ภายในใต้โครงการ “ฮักกั๋น ปั๋นกั๋นกิ๋น” ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) ให้รพ.มหาราชเชียงใหม่ จำนวน 10 เครื่อง และรพ.สงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จำนวน 5 เครื่อง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ภายในใต้โครงการ “ฮักกั๋น ปั๋นกั๋นกิ๋น” นำโดยนายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานกรรมการมูลินิธิฯ ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) ให้กับโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จำนวน 10 เครื่อง และโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 300,000 บาท รับมอบโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม ท่านผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สัปดาห์หน้า ทางมูลนิธิฯ เตรียมส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) โรงพยาบาลสันทราย จำนวน 10 เครื่อง โรงพยาบาลสันป่าตอง จำนวน 10 เครื่อง และ โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 5 เครื่อง

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะนำเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) อีก 20 เครื่อง ไปให้บริการให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจน โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการยืมเครื่องออกซิเจน (Oxygen Concentrator) ได้ทางมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 080 267 3767 และ 094 634 4905

ขอขอบพระคุณชมรมนักธุรกิจไทย-จีน (ประเทศไทย) ที่ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) AMERWAY ขนาด 5L รุ่น K5BW ให้กับมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ จำนวน 60 เครื่อง มูลค่ารวม 2,000,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจน ในจังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) จากกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: