วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี //พุทธศาสนิกชนชุมชนบนเขากอเตย อ.ท่าชนะ ทำบุญวันสารทเดือนสิบวิถีใหม่ สู้โควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 22 กันยายน 2564 ณ สำนักสงฆ์กอเตย หมู่ 11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี พระธวัชชัย ธวชฺโช,ดร.,(สงสมอ) เจ้าสำนักสงฆ์ ได้ต้อนรับญาติโยมที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบรับตา-ยาย ภายใต้มาตรการตามประกาศจากเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการทำบุญด้วยการอนุญาตให้นำสำรับอาหาร และของทำบุญพร้อมทั้งจดชื่อญาติผู้ล่วงลับใส่กระดาษมาถวายพระ และต้องเดินทางกลับทันทีโดยไม่อนุญาตให้อยู่ฟังพระสวดมนต์ หรือรับประทานอาหารภายในวัด อีกทั้งได้งดการชิงเปรตที่ถือเป็นไฮไลท์ของการจัดงานทำบุญวันสารทเดือนสิบด้วย ดังนั้นในวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งถือเป็นวันรับตายาย พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จึงเดินทางมาทำบุญกันบางตา

พระธวัชชัย ธวชฺโช,ดร., (สงสมอ) เจ้าสำนักสงฆ์กอเตย กล่าวว่า “เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ รับตา-ยาย จึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ทางวัดได้กำหนดมาตรการชัดเจน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข คือทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในวัด มีการเตรียมเจลล้างมือ และให้เว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด

ทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าการดำเนินการในรูปแบบวิถีใหม่ ไม่ได้ผิดหลักการของงานประเพณีทางศาสนาที่สืบทอดกันมาช้านาน เพียงแต่เป็นการปรับรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่สามารถเดินทางมาถวายสำรับอาหารที่วัดได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน-6 ตุลาคม 2564 ภายใต้มาตรการข้อกำหนดเดียวกัน คือให้เดินทางมาทำบุญที่วัดครอบครัวละ 1 คน” .

%d bloggers like this: