ภูเก็ต // “ช่วยกันยามยาก” ทสปช.ฯ ภูเก็ต จับมือ มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน แจกไข่ไก่ให้ชาวบ้าน .

ไทเกอร์นิวส์ ภูเก็ต
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 25 กันยายน 2564 พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองผอ.กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบหมายให้ หัวหน้าภาค, นายวรรณโน ไชยทิพย์ หัวหน้าทสปช.จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิก ทสปช.ภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน แจกไข่ไก่ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายสำราญ สินธ์ทอง มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ร่วมมอบไข่ไก่ให้แก่ประชาชนบริเวณลานมังกรเทศบาลนครภูเก็ต

นายวรรณโน ไชยทิพย์ หัวหน้า ทสปช.จ.ภูเก็ต กล่าวว่า “หลังจากที่ทีมงาน มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ได้ลงพื้นที่แจกไข่ไก่ให้ประชาชน ได้เห็นว่าการแจกไปถึงมือกลุ่มคนในชุมชนที่เดือดร้อนจริง ๆ ซึ่งขณะนี้มีหลายครอบครัวที่ตกงานทำให้ขาดรายได้ ไข่ไก่หนึ่งแผง จึงถือเป็นการลดภาระในการหาอาหารได้ นอกจากนี้การจัดเตรียมไข่ไก่ให้กับประชาชนยังถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ทั้งนี้ไทยอาสาป้องกันชาติ จ.ภูเก็ต ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้จุดพลังให้คนไทยยิ้มได้ ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งช่วยเหลือคนหลากหลายกลุ่ม ทั้งคนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามรวมถึงผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่อยู่ระหว่างการกักตัวที่บ้าน และกักตัวในเขตพื้นที่ชุมชน เป็นต้น”

ภาพ/ข่าว : ทสปช. กอ.รมน. ภาค 4 ภูเก็ต

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ ทสปช. กอ.รมน. ภาค 4