วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุมพร // ผบ.มทบ.44 และคณะร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างป้ายชื่อ “วัดเขาปูน” เผยเป็นวัดเก่าแก่อายุ 340 ปีสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช .

ไทเกอร์นิวส์ ชุมพร
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ภุชงค์ ทองมี

วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น ที่วัดเขาปูน ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร พล.ต เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 44 พร้อมกับคุณพิไลพรรณ ศรีหิรัญ ประธานแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.44 ได้เดินทางมาเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสร้างป้ายชื่อ “วัดเขาปูน” จำนวน 200,999 บาท โดยได้รับเกียรติจากพระราชวิจิตรปฎิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทพระครูศรีหิรัญธรรมาทร เจ้าคณะตำบลนาขา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขันเงิน(พระอารามหลวง) ดร.พระครูวินัยธรวรรณไชย สิริวัณโณ เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง เจ้าอาวาสวัดเขากล้วย พระครูสมุห์ธนาธิวัฒน์ อภินันโท เจ้าอาวาสวัดเขาปูน ประธานฝ่ายฆราวาส พล.ต. เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ.44 คุณพิไลพรรณ ศรีหิรัญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.44 พ.อ. สุรศักดิ์ ชื่นสุวรรณ เสธ.มทบ.44 พ.อ. วันชัย สุชาติ ผอ.กขว.มทบ.44 พ.อ.หญิงประภาศรี ตัณศิลา ผอ.กกร.มทบ.44 พ.ท. ณัฐพล สุนทรนนท์ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.44 ร.อ. อภิชา นาคมุสิก ฝยก.ร.25 พัน.1 ผู้แทน ผบ.ร.25 พัน.1 พ.ต. ปฐมพงศ์ สังขณี ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ร.อ. พุฒิเศษรฐ์ ตั้งเชยวิไล นยก. ป.5 พัน.25 ผู้แทน ผบ.ป.5 พัน.25 ร่วมกับ นายมาโนช สุขประวิทย์ ส.อบจ.ชุมพร นายธรรมนูญ ศรีนวล นายก อบต.บ้านนา นายอำพล ทองลีพล กำนัน ต.บางหมาก นายธานินทร์ ศรีนวล กำนัน ต.บ้านนา ผญ.ดำรัส บัวสารบรรณ ผญ.คเณย์ บริสุทธิ์ ผอ.ปรีชา ตรีทศ ผู้สมัครนายก อบต.วังไผ่

ด้วยวัดเขาปูน เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดชุมพร สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อปี พ.ศ.2224 รวมระยะเวลา 340 ปี โดยกำลังดำเนินจัดสร้างป้ายชื่อสำหรับประดิษฐานชื่อ ” วัดเขาปูน ” แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างทาง มณฑลทหารบกที่ 44 ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนเพื่อเสริมสร้างบุญกุศล เพิ่มพูนด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ มณฑลทหารบกที่ 44 พร้อมด้วยคณะข้าราชการกำลังพลและครอบครัว พร้อมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างป้ายชื่อ “วัดเขาปูน” สำหรับยอดเงินทอดผ้าป่าสามัคคีวันนี้ได้จำนวน 277,646 บาท .

%d bloggers like this: