วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เกาะสมุย วางมาตรการเชิงรุกป้องกันไข้เลือดออกสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน วัด .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอเกาะสมุย ว่าในระยะนี้มีฝนตกในบางพื้นที่ทำให้มีน้ำขังตามเศษภาชนะ หรือวัสดุต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือประชาชนเก็บกวาดและทำลายเศษขยะ หรือภาชนะเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ซึ่งทางรพ.สต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย ได้วางมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ต.อ่างทอง ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งบริเวณบ้านพักอาศัย และภายในชุมชน การดูแลสุขลักษณะสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และวิธีป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ นอกจากนั้นประธาน อสม.ต.อ่างทอง ประธาน อสม.หมู่ 3 ประธาน อสม.หมู่ 4 และ หมู่ 5 นำสมาชิก อสม. สุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชน โรงเรียน และวัด อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ทั้งนี้ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เกาะสมุย ปี 2564 ยังไม่พบผู้เสียชีวิต

ผอ.รพ.สต.อ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย ยังได้แนะนำตลาดที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครเกาะสมุย รวมทั้งตลาดสดและตลาดนัดต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลอ่างทองให้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยเฉพาะการดูแลรักษาความสะอาดแผงค้า พื้นที่ตลาด และบริเวณโดยรอบ รวมถึงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ควบคู่กับการทำความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข้อมูล : ตุ่ม สมุย

%d bloggers like this: